EM_CANUNDO

Et program sender en EM_CANUNDO-meldingen for å fastslå om en redigeringskontroll operasjon kan angres; det vil si om kontrollen kan svare på EM_UNDO-melding.

EM_CANUNDO wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis redigeringskontrollen kan behandle meldingen EM_UNDO, er returverdien TRUE; Ellers er det FALSE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_UNDO

Index