EM_LINEFROMCHAR

Et program sender en EM_LINEFROMCHAR-melding til å hente indeksen for linjen som inneholder indeksen angitt tegn i en multiline edit-kontrollen. En tegn-indeks er antallet tegn fra begynnelsen av redigeringskontrollen.

EM_LINEFROMCHAR wParam = (WPARAM) ich;  / / n+Ñr index lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

ich
Verdien av wParam. Angir tegnet indeksen for tegnet i linjen som har nummeret er som skal hentes. Hvis parameteren ich er –1, hentes enten linjenummeret for den gjeldende linjen (linjen som inneholder cirkumflekstegnet), eller hvis det er et utvalg, hentes nummeret på linjen som inneholder begynnelsen av det merkede området.

Returverdier

Returverdien er nullbasert nummeret på linjen som inneholder tegnet indeksen angitt av ich.

Merknader

I en rich edit-kontrollen hvis tegn-indeks er større enn 64 kB, bruke meldingen EM_EXLINEFROMCHAR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_EXLINEFROMCHAR, EM_LINEINDEX

Index