Ved hjelp av heltall

Win32 API gir to heltall-konverteringsfunksjoner for redigeringskontroller utformet for bare inneholde tall. Funksjonen SetDlgItemInt oppretter en strengrepresentasjon av et angitt heltall (signert eller usignert) og sender strengen til en redigeringskontroll. SetDlgItemInt returnerer ingen verdi. Funksjonen GetDlgItemInt oppretter et heltall (signert eller usignert) fra sin strengrepresentasjon i en redigeringskontroll. GetDlgItemInt returnerer heltallsverdien (eller en feilverdi).

Index