EM_SETRECTNP

Et program sender en EM_SETRECTNP-melding til å angi formatering rektanglet av en multiline edit-kontrollen. Formatering rektanglet er begrensende rektanglet av teksten. Begrensende rektanglet er uavhengig av størrelsen på kontrollvinduet Rediger. Når redigeringskontrollen opprettes, er formatering rektanglet det samme som klientområdet i vinduet Rediger kontroll. Ved hjelp av EM_SETRECTNP-meldingen, kan et program gjøre formatering rektanglet større eller mindre enn vinduet Rediger kontroll.

EM_SETRECTNP-meldingen er identisk med EM_SETRECT meldingen, bortsett fra at Rediger kontrollvinduet ikke tegnes.

Denne meldingen er behandlet bare av redigeringskontroller for flere linjer.

EM_SETRECTNP wParam = 0;             / / brukt; må være null lParam = (LPARAM) (LPRECT) lprc;  / / adresse av nye rektangel 

 

Parametere

lprc
Verdien av lParam. Pekeren til en RECT -strukturen som angir de nye målene for rektanglet.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETRECT, RECT

Index