EM_SETREADONLY

Et program sender en EM_SETREADONLY-melding til å angi eller fjerne skrivebeskyttelse stilen (ES_READONLY) av en redigeringskontroll.

 EM_SETREADONLY wParam = (WPARAM) (BOOL) fReadOnly; / / skrivebeskyttet flagge lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

fReadOnly
Verdien av wParam. Angir om du vil angi eller fjerne stilen ES_READONLY. Verdien TRUE angir stilen ES_READONLY; verdien FALSE fjerner ES_READONLY-stil.

Returverdier

Hvis operasjonen lykkes, er returverdien ikke-null; Ellers er det null.

Merknader

Når en redigeringskontroll har stilen ES_READONLY, kan ikke brukeren endre teksten i redigeringskontrollen.

Har den ES_READONLY stilen, bruke funksjonen GetWindowLong med GWL_STYLE-flagget til å bestemme om en redigeringskontroll.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, GetWindowLong

Index