Angi tabulatorer og marger

Et program kan angi tabulatorer i en multiline edit-kontrollen ved hjelp av EM_SETTABSTOPS -meldingen. (Standard for et tabulatorstopp er åtte tegn.) Når et program legger til teksten i redigeringskontrollen, generere tab-tegn i teksten automatisk mellomrommet frem til neste tabulatorstopp. EM_SETTABSTOPS meldingen fører ikke automatisk til systemet å tegne teksten. For å gjøre det, kan et program kaller den InvalidateRect -funksjonen. EM_SETTABSTOPS meldingen gjelder bare multiline redigeringskontroller.

Et program kan angi bredden på venstre og høyre margene for en redigeringskontroll ved hjelp EM_SETMARGINS -meldingen. Etter å sende denne meldingen, tegner systemet over redigeringskontroll for å gjenspeile de nye marginnstillingene. Et program kan hente bredden på venstre eller høyre marg ved å sende meldingen EM_GETMARGINS . Som standard, er Rediger kontroll margene satt til å være akkurat stor nok til å få plass til det største tegnet vannrette henging (negativ ABC bredder) for skriften er i bruk i redigeringskontrollen.

Index