Hemmeligholde brukerinndata

Et program kan bruke et passord-tegn i en redigeringskontroll for fjerne brukerinndata. Nr et tegnsett med passord, vises det i stedet for hvert tegnet brukeren skriver. Nr et passord-tegn er fjernet, viser kontrollen tegnene som brukeren skriver. Hvis programmet oppretter en redigeringskontroll bruker stilen ES_PASSWORD, er standard passord tegnet en stjerne(*). Et program kan bruke EM_SETPASSWORDCHAR -meldingen du vil fjerne, eller angi et annet passord tegn og EM_GETPASSWORDCHAR -meldingen for hente gjeldende passord tegnet. Disse meldingene som gjelder for n linje redigeringskontroller bare.

Index