Ved hjelp av redigeringskontroller

Redigere kontroller brukes vanligvis i dialogboksene, men du kan bruke dem i klientområdet i et vanlig vindu. Redigeringskontroller med én linje er nyttige for å hente en enkelt streng fra brukeren. Redigeringskontroller for flere linjer, som gjør det enkelt for programmet for å gjennomføre de fleste av funksjonene i en enkel tekstbehandlingsmaskin.

Index