SendDlgItemMessage

Funksjonen SendDlgItemMessage sender en melding til den angitte kontrollen i en dialogboks.

Lang SendDlgItemMessage) HWND  hDlg, / / håndtere i dialogboksen IntnIDDlgItem, / / identifikator for kontrollUINTMsg, / / message for å sendeWPARAMwParam, / / message først parameterenLPARAMlParam / / sekund message-parameter);
 

Parametere

hDlg
Identifiserer dialogboksen som inneholder kontrollen.
nIDDlgItem
Angir identifikatoren for kontrollen som mottar meldingen.
Msg
Angir meldingen som skal sendes.
wParam
Angir tilleggsinformasjon message-spesifikke.
lParam
Angir tilleggsinformasjon message-spesifikke.

Returverdier

Returverdien angir et resultat av behandling av meldingen, og avhenger av meldingen som er sendt.

Merknader

SendDlgItemMessage -funksjonen returnerer ikke før meldingen er behandlet.

Ved hjelp av SendDlgItemMessage er identisk med henting av et håndtak på den angitte kontrollen og kaller funksjonen SendMessage.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksen fungerer, SendMessage