Alternativknapper og avmerkingsbokser

Dialogboksene bruke alternativknapper og avmerkingsbokser for la brukeren velge fra en liste over alternativer. Alternativknapper la brukeren velge mellom gjensidig utelukkende alternativer; avmerkingsboksene la brukeren velge en kombinasjon av alternativer.

Dialogboksen boksen prosedyre kan angi utgangstilstanden for en avmerkingsboks ved hjelp av funksjonen CheckDlgButton , som angir eller fjerner merket for. Alternativknapper i en gruppe av gjensidig utelukkende alternativknapper, kan dialogboksen boksen prosedyre bruke CheckRadioButton -funksjonen til setter den passende alternativknappen og automatisk fjerne andre alternativknappen.

Fr en dialogboks avsluttes, kan dialogboksen boksen prosedyre sjekke status for hver alternativknapp og merket ved hjelp av funksjonen IsDlgButtonChecked , som returnerer gjeldende status for knappen. En dialogboks vanligvis lagrer denne informasjonen for initialisere knappene Neste gang det skaper dialogboksen.

Index