System-menyen

Systemet gir en dialogboks en systemmeny når malen angir WS_SYSMENU-stilen. Hvis du vil forhindre at upassende kommandoinndata, deaktiverer systemet automatisk alle kommandoer i menyen unntatt farten og Lukk kommandoer. Brukeren kan bruke Flytt-kommandoen til å flytte dialogboksen. Når brukeren velger Lukk-kommandoen, sender systemet en WM_COMMAND melding i dialogboksen boksen prosedyren med wParam -parameteren angitt til IDCANCEL. Denne er identisk til meldingen som er sendt av Avbryt-knappen når brukeren velger den. Den anbefalte handlingen for denne meldingen er for å lukke dialogboksen og avbryte forespurte kommandoen eller aktivitet.

Selv om andre menyer i dialogboksene ikke er anbefalt, kan en dialog boks mal angi en meny ved å angi identifikatoren eller navnet på en ressurs på menyen. I dette tilfellet er systemet laster ressursen og oppretter menyen for dialogboksen. Programmer vanligvis bruker menyen identifikatorer eller navn i maler når du bruker maler til å opprette egendefinerte windows i stedet for dialogbokser.

Index