DM_REPOSITION

DM_REPOSITION meldingen omplasserer en på øverste nivå dialogboks slik at den passer i skrivebordsområdet. Et program kan sende denne meldingen til en dialogboks etter endret størrelse på den for å sikre at hele dialogboksen forblir synlig.

DM_REPOSITION wParam = 0; 
lParam = 0 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Denne meldingen har ingen returverdi.

Merknader

Denne meldingen har ingen virkning hvis dialogboksen er et underordnet vindu.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksmeldinger

Index