Vise en meldingsboks

Den enkleste formen av sperrende dialogboks er meldingsboksen. De fleste programmer bruke meldingsbokser å advare brukeren av feil og spør etter retninger på hvordan du går frem etter at det har oppstått en feil. Du oppretter en meldingsboks ved å bruke funksjonen MessageBox - eller MessageBoxEx , angir meldingen og antall og type knapper vil vise. Programmet oppretter en sperrende dialogboks, å gi sin egen dialogboksen boksen mal og prosedyre. Når brukeren lukker meldingsboksen, returnerer MessageBox eller MessageBoxEx en verdi som identifiserer knappen valgt av brukeren for å lukke meldingsboksen.

I eksemplet nedenfor viser programmet en meldingsboks Hvis fError variabelen er sann. Meldingsboksen viser meldingen som beskriver feilen. MB_OKCANCEL-stil dirigerer MessageBox å gi to knapper som brukeren kan bruke til å velge hvordan du går frem:

hvis (fError) {hvis (MessageBox (hwndDlg, SZNOTFOUND, SZDELETEITEM, MB_OKCANCEL) == IDOK) {

/ / Be om et nytt elementnavn på, og gjenta kommandoen. 

    }
    annet {

/ / Avbryte kommandoen. 

    }
} 

 

I dette eksemplet er SZNOTFOUND og SZDELETEITEM programdefinert, null-terminert strenger som representerer beskjed tekst og tittel for meldingsboksen.

Index