WM_CTLCOLORMSGBOX

WM_CTLCOLORMSGBOX-meldingen er foreldet. Det er inkludert for kompatibilitet med tidligere versjoner av systemet. Gjeldende versjoner av Windows og Windows NT send ikke denne meldingen.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksmeldinger