DM_GETDEFID

Et program sender en melding med DM_GETDEFID til å hente identifikator for push-knappen standardkontroll for en dialogboks.

DM_GETDEFID 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis det finnes en standard-knapp, signifikante ordet av returverdien inneholder verdien DC_HASDEFID og signifikante ordet inneholder kontroll-IDen. Ellers er returverdien null.

Merknader

Funksjonen DefDlgProc behandler denne meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksmeldinger, DefDlgProc, DM_SETDEFID

Index