Dialogboksinnstillingene

Dialogboksinnstillingene er gjeldende valg og verdier for kontrollene i dialogboksen. Dialogboksen boksen fremgangsmåten er ansvarlig for initialisering av kontrollene i disse innstillingene når du oppretter i dialogboksen. Den er også ansvarlig for å hente de gjeldende innstillingene fra kontrollene før ødelegge dialogboksen. Metodene brukes til å initialisere og hente innstillingene, avhenger av hvilken type kontroll.

Index