WS_TABSTOP-stil

Tab-tasten og SKIFT + tab nøklene har ingen virkning når kontrollene i dialogboksen vises ikke har stilen WS_TABSTOP. Systemet ser etter denne stilen som det søker etter neste kontroll i dialogboksen for å motta inndata fokus.

Når brukeren trykker tab eller SKIFT + tab, vil systemet først bestemmer om kontrollen har fokus inndata behandler disse nøklene. Det sender kontrollen en WM_GETDLGCODE -melding, og hvis kontrollen returnerer DLGC_WANTTAB, sender systemet nøklene til kontrollen. Ellers bruker systemet GetNextDlgTabItem -funksjonen til å finne neste kontroll som er synlig, ikke er deaktivert, og som har stilen WS_TABSTOP. Søket begynner med kontrollen aktuelle har inndata fokus og fortsetter i rekkefølgen som kontrollene ble opprettet – det vil si rekkefølge der de er definert i malen i boksen i dialogboksen. Når systemet søker etter en kontroll som har de nødvendige egenskapene, flyttes systemet fokuset inndata til det.

Et program kan også bruke GetNextDlgTabItem til å finne kontroller med WS_TABSTOP-stil. Funksjonen henter vindusreferansen for neste eller forrige kontrollen har stilen WS_TABSTOP uten å flytte fokus inndata.

Index