Dialogboksmeldinger kontroll

Mange kontroller gjenkjenne forhåndsdefinerte meldinger som, når den mottas av kontroller, føre dem til å utføre en handling. For eksempel BM_SETCHECK meldingen angir sjekken i en avmerkingsboks, og EM_GETSEL meldingen henter delen av teksten i kontrollen som er valgt. Kontroll-meldinger gi en dialog-prosedyre som er større og mer fleksibel tilgang til kontrollene enn standardfunksjoner, slik at de blir ofte brukt når dialogboksen krever komplekse samhandling med brukeren.

En dialog-boksen prosedyren kan sende en melding til en kontroll ved å angi identifikatoren for kontrollen og bruke funksjonen SendDlgItemMessage , som er identisk med SendMessage -funksjonen, bortsett fra at den bruker en kontroll-ID i stedet for en vindusreferanse til å identifisere kontrollen som skal motta meldingen. En gitt melding kan kreve at dialogboksen prosedyren sende parametere med meldingen, og meldingen kan ha tilsvarende returverdier. Drift og kravene til hver kontroll melding avhenger av formålet med meldingen og kontrollen som behandler det.

Hvis du vil ha mer informasjon om kontroll-meldinger, kan du se Kontroller.

Index