SetDlgItemText

Funksjonen SetDlgItemText angir tittelen eller teksten i en kontroll i en dialogboks.

BOOL SetDlgItemText) HWND  hDlg, / / håndtere i dialogboksenIntnIDDlgItem, / / identifikator for kontrollLPCTSTRlpString / / tekst du vil angi);
 

Parametere

hDlg
Identifiserer dialogboksen som inneholder kontrollen.
nIDDlgItem
Identifiserer kontrollen med en tittel eller tekst som skal angis.
lpString
Pekeren til den null-terminert strengen som inneholder teksten som skal kopieres til kontrollen.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Hvis du vil få utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen SetDlgItemText sender en melding i WM_SETTEXT til den angitte kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksen fungerer, GetDlgItemInt, GetDlgItemText, SetDlgItemInt, WM_SETTEXT

Index