Markøren funksjoner

Følgende funksjoner brukes med pekere.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

Foreldet funksjoner

LoadCursor

Index