Confining en markør

Følgende eksempel confines markøren til programmets vindu og deretter gjenoppretter du markøren til det forrige vinduet. Eksemplet bruker funksjonen GetClipCursor til å registrere området der markøren kan flytte og ClipCursor -funksjonen til å begrense og gjenopprette markøren.

RECT rcClip;      / / nytt område for ClipCursor
RECT rcOldClip;    / / forrige område for ClipCursor
 
/ / Registrerer området der markøren kan flytte. 
 
GetClipCursor(amp;rcOldClip); 
 
/ / Få dimensjoner av det programmet. 
 
GetWindowRect (hwnd, & rcClip); 
 
/ / Begrense markøren til programmets vindu. 
 
ClipCursor(&rcClip); 
 
  / / / / Behandle inndata fra innesperre markøren. 
  / / / / Restore markøren til det tidligere området. 
 
ClipCursor(&rcOldClip) 

 

Fordi det er bare én markøren om gangen tilgjengelig i systemet, må et program som confines markøren gjenopprette markøren før oppgi kontrollen til et annet vindu.

Index