Om markører

Win32 API gir et sett med standard markører som er tilgjengelige for alle programmer du bruker når som helst. SDK-meldingshodefilen inneholder identifikatorer for standard markørene – identifikatorene begynner med prefikset "IDC_".

Hver standardpekeren har et tilsvarende standardbilde som er knyttet til den. Brukeren eller et program kan erstatte standardbilde forbundet med noen standardpekeren når som helst. Et program erstatter et standardbilde ved hjelp av SetSystemCursor -funksjonen.

Et program kan bruke GetIconInfo -funksjonen til å hente gjeldende bilde for en markør, og kan tegne markøren ved hjelp av funksjonen DrawIconEx . Hvis du vil tegne standardbilde for en standardpekeren, angir du DI_COMPAT-flagget i kallet til DrawIconEx. Hvis du ikke angir flagget DI_COMPAT, trekker DrawIconEx standardpekeren ved hjelp av bildet som brukeren angav.

Egendefinerte markører er utformet for bruk i et bestemt program, og kan være ethvert design utvikleren definerer. Følgende illustrasjon viser flere egendefinerte markører.

Pekere kan være enten svart-hvitt eller farge og enten statisk eller animert. Hvilken av markøren brukes på et bestemt datasystem, avhenger av systemets skjerm. Gamle viser for eksempel VGA støtter ikke farge eller animerte markører, men nye skjermer (med skjermdrivere bruke motoren DIB) støtter dem.

Markører og ikoner er like, og kan brukes om hverandre i mange situasjoner. Den eneste forskjellen mellom dem er at et bilde som er angitt som en markør må være i formatet som skjermen kan støtte. For eksempel må en markør være svart-hvitt for en VGA-skjerm.

Index