ClipCursor

Funksjonen ClipCursor confines markøren til et rektangulært område på skjermen. Hvis en etterfølgende markørposisjonen (angitt ved hjelp av SetCursorPos -funksjonen eller musen) ligger utenfor rektanglet, justerer systemet automatisk plasseringen å holde markøren inni det rektangulære området.

BOOL ClipCursor) CONST RECT  * lpRect / / peker til struktur med rektangel);
 

Parametere

lprc
Pekeren til den RECT -struktur som inneholder skjermkoordinater av øvre venstre og nedre høyre hjørnene av rektanglet confining. Hvis denne parameteren er NULL, er markøren gratis å flytte hvor som helst på skjermen.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Markøren er en delt ressurs. Hvis et program confines markøren, må det slipper markøren ved hjelp av ClipCursor før du oppgi kontrollen til et annet program.

Den kallende prosessen må ha WINSTA_WRITEATTRIBUTES tilgang til vindusstasjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, fungerer markøren, GetClipCursor, GetCursorPos, RECT, SetCursorPos

Index