GetClipCursor

Funksjonen GetClipCursor henter skjermkoordinater av det rektangulære området som markøren er begrenset.

BOOL GetClipCursor) LPRECT  lpRect / / adresse av strukturen for rektangel);
 

Parametere

lpRect
Pekeren til en RECT struktur som mottar skjermen koordinatene for rektanglet confining. Strukturen mottar størrelsen på skjermen hvis markøren ikke er begrenset til et rektangel.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Markøren er en delt ressurs. Hvis et program confines markøren med funksjonen for ClipCursor , må det senere slipper markøren ved hjelp av ClipCursor før du oppgi kontrollen til et annet program.

Den kallende prosessen må ha WINSTA_READATTRIBUTES tilgang til vindusstasjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, fungerer markøren, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index