ShowCursor

Funksjonen ShowCursor viser eller skjuler markøren.

int () ShowCursor BOOL  bShow / / flag markøren synlighet);
 

Parametere

bShow
Angir om interne displayet telleren skal være økes eller reduseres. Hvis bShow er TRUE, økes utfoldelse antallet av en. Hvis bShow er FALSE, er utfoldelse antallet svinn av en.

Returverdier

Verdien som returneres, angir den nye skjerm-telleren.

Merknader

Denne funksjonen setter en intern skjerm teller som bestemmer om markøren skal vises. Markøren vises bare hvis skjermen antallet er større enn eller lik 0. Hvis det er installert en mus, er innledende antallet 0. Hvis ingen mus er installert, er skjerm-antall standardverdien-1.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, markøren funksjoner, ClipCursor, GetCursorPos, SetCursor, SetCursorPos