Vinduet klassen markøren

Når du registrerer en vindusklasse, ved hjelp av funksjonen RegisterClass , kan du tilordne den en standard markøren, kjent som klassen markøren. Når programmet registrerer Vindusklassen, får hvert vindu i den aktuelle klassen den angitte klasse markøren.

For å overstyre klassen markøren, kan du behandle meldingen WM_SETCURSOR . Du kan også erstatte en klasse markøren ved hjelp av funksjonen SetClassLong . Denne funksjonen endrer vinduet standardinnstillingene for alle windows fra en gitt klasse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vindusklasser.

Index