Om kontroller

Kontroller, slik som andre vinduer, hver tilhører en vindusklasse, enten forhåndsdefinerte eller programdefinerte. Vindusklassen og tilsvarende vindusprosedyre definerer egenskapene for kontrollen, utseende, virkemåte og formål. Et program kan opprette kontroller individuelt ved å angi navnet på Vindusklassen når du kaller CreateWindowEx funksjon. Et program kan også direkte systemet å opprette kontroller for en dialogboks ved å angi kontrollene i dialogboksen boksen malen.

Kontroller er underordnede vinduer. Når programmet oppretter kontroller for en dialogboks, er hver enkelt kontroll barnet i dialogboksen. Når et program opprettes en kontroll, er kontrollen barn av et vindu som er identifisert av programmet. Dette forholdet er viktig fordi en kontroll sender meldinger, kalt varselmeldinger, til det overordnede vinduet når det oppstår hendelser, for eksempel inndata fra brukeren, i kontrollen. Programmet er avhengig av disse varselmeldinger for å finne ut hva brukeren vil programmet for å dra.

Fordi kontrollene er windows, kan et program manipulere dem ved å bruke behandling av dokumentvinduer-funksjoner, for eksempel funksjonene ShowWindow - og EnableWindow . Hvis vindusklasse for en kontroll støtter kontrollmeldinger, kan et program også manipulere en kontroll av at klassen ved hjelp av SendMessage -funksjonen til å sende disse meldingene til kontrollen. Hensikten og funksjonene av hver kontroll-melding er spesifikke for Vindusklassen og er definert av kontrollens vindusprosedyre.

Index