Søk og erstatt dialogbokser

Dialogboksen Søk lar brukeren angi en streng du vil søke etter, i tillegg til alternativer for å bruke når du søker etter tekst i et dokument. Dialogboksen Erstatt lar brukeren angi en søkestreng og en erstattingsstreng, samt alternativer for å kontrollere operasjonen.

Du kan opprette og vise en dialogboks for finne ved initialisering av en FINDREPLACE struktur og sender strukturen til FinnTekst -funksjonen. Du kan opprette og vise en dialogboks for erstatte ved initialisering av en FINDREPLACE struktur og bestått strukturen til funksjonen Fortløpande endringar.

Den følgende illustrasjonen viser en vanlig dialogboksen Søk.

Den følgende illustrasjonen viser en vanlig dialogboksen Erstatt.

I motsetning til andre vanlige dialogbokser er dialogbokser Søk og Erstatt ikke-modalt. Et ikke-sperrende dialogboksen kan brukeren bytte mellom dialogboksen og vinduet som opprettet den. Dette er nyttig for å la brukeren søke etter en streng, Bytt til programvinduet å arbeide på strengen, og gå tilbake til dialogboksen for å søke etter en annen streng uten å repetere kommando som trengs for å åpne dialogboksen.

Hvis funksjonen FinnTekst eller Fortløpande endringar oppretter vellykket dialogboksen, returnerer håndtaket i dialogboksen. Du kan bruke denne referansen til å flytte og kommunisere med dialogboksen. Hvis funksjonen ikke kan opprette dialogboksen, returneres NULL. Du kan fastslå årsaken til en feil ved å kalle CommDlgExtendedError -funksjonen til å hente verdien utvidet feil.