Velge en farge

Dette emnet beskriver eksempelkode som viser en dialogboks for farge slik at en bruker kan velge en farge. Eksempelkoden initialiserer først en CHOOSECOLOR struktur, og deretter kaller den ChooseColor -funksjonen for å vise dialogboksen. Hvis funksjonen returnerer SANN, som angir at brukeren har valgt en farge, bruker eksempelkoden den valgte fargen til å opprette en ny solid pensel.

I dette eksemplet brukes CHOOSECOLOR strukturen initialisere dialogboksen som følger:

Kopi av CHOOSECOLOR;         / / felles struktur statiske COLORREF acrCustClr [16]; dialogboks / / matrise med egendefinerte farger HWND hwnd;           / / Eiervinduet
HBRUSH hbrush;         / / børste håndtaket
statisk DWORD rgbCurrent;    / / initial fargevalget

/ / Initialisere CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
kopi.Flagg = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Hvis (ChooseColor(&cc) == TRUE) {
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index