Tilpasse dialogboksen Skriv ut

Du kan angi en egendefinert mal for dialogboksen Skriv ut , for eksempel hvis du vil ta med flere kontroller, som er unike for programmet. PrintDlg -funksjonen bruker den egendefinerte malen i stedet for standardmalen.

    Å gi en egendefinert mal for dialogboksen Skriv ut
  1. Opprette den egendefinerte malen ved å endre standardmalen angitt i PRNSETUP.DLG fil. Kontroll-IDer brukes i Skriv ut-dialogboksen standardmalen er definert i DLGS.H-fil.
  2. Bruk PRINTDLG -strukturen til å aktivere malen som følger:

Du kan angi en PrintHookProc hook-prosedyre for dialogboksen Skriv ut . Bindingsprosedyren kan behandle meldinger som er sendt til dialogboksen. Det kan også sende meldinger til dialogboksen. Hvis du bruker en egendefinert mal til å definere flere kontroller, må du oppgi en hook-prosedyre for å behandle inndata for kontrollene.

    Hvis du vil aktivere en Bindingsprosedyren for dialogboksen Skriv ut
  1. Angi PD_ENABLEPRINTHOOK-flagget i flagg -medlem av PRINTDLG -struktur.
  2. Angi adressen til Bindingsprosedyren i lpfnPrintHook -medlem.

Etter behandling sin WM_INITDIALOG -melding, sender dialogboksen boksen fremgangsmåten en WM_INITDIALOG melding til hook-prosedyre. LParam -parameteren for denne meldingen er en peker til PRINTDLG -strukturen som brukes til å initialisere dialogboksen.

Index