Tilbakeringingsobjekt for egenskapsarket Skriv ut

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Et program som viser en Skriv ut -egenskapsarket kan implementere et Tilbakeringingsobjekt for å motta varsler og meldinger fra funksjonen PrintDlgEx , mens egenskapsarket vises. For å gi en Tilbakeringingsobjekt, kan du angi en peker til objektet i lpCallback -medlem av PRINTDLGEX -struktur.

Tilbakeringing objektet må implementere IPrintDialogCallback -grensesnittet. Kaller IPrintDialogCallback metoder i følgende situasjoner i PrintDlgEx -funksjonen:

Tilbakeringingsobjekt bør også implementere den IObjectWithSite -grensesnittet. Funksjonskall for PrintDlgEx den IObjectWithSite::SetSite -metoden til å sende en peker til et grensesnitt for IPrintDialogServices til et program. IPrintDialogCallback -metoder kan bruke IPrintDialogServices -grensesnittet til å hente informasjon om den valgte skriveren. IPrintDialogServices -grensesnittet er også nyttig for programmer som opprette tilleggssider å følge den generelle siden i egenskapsarket Skriv ut . Dialogboksen boksen prosedyrene for flere sider kan kalle IPrintDialogServices metoder.