Dialogboksen farge

Dialogboksen farge returnerer RGB-verdien for en farge som er valgt av brukeren. Brukeren kan velge mellom en rekke grunnleggende fargene bestemmes av skjermdriveren, eller fra et sett med egendefinerte farger. Du må angi den første settet med egendefinerte farger, men du kan tillate brukere å opprette sine egne egendefinerte farger.

Du kan opprette og vise en farge ved initialisering av en CHOOSECOLOR struktur og sender strukturen til ChooseColor -funksjonen.

Du kan delvis åpner dialogboksen farge til å vise de grunnleggende og egendefinerte fargene som brukeren kan velge, eller du kan helt åpner dialogboksen for å vise flere kontroller som lar brukeren å opprette egendefinerte farger. Følgende illustrasjon viser dialogboksen fullt åpnet farge.

Hvis brukeren klikker OK -knappen, returnerer ChooseColor sann. RgbResult -medlem av CHOOSECOLOR -strukturen inneholder en RGB-fargeverdi av fargen som er valgt av brukeren. RGB-fargeverdi angir intensiteter av individuelle røde, grønne og blå farger som utgjør den valgte fargen. Enkelt verdier varierer fra 0 til 255. Bruk den GetRValue, GetBValue, og GetGValue -makroer for å trekke ut individuelle farger fra en RGB-fargeverdi.

Hvis brukeren avbryter dialogboksen farge , eller det oppstår en feil, ChooseColor returnerer USANN og rgbResult -medlem er ikke definert. Hvis du vil finne årsaken til feilen, kall funksjonen CommDlgExtendedError til å hente verdien utvidet feil.