Felles dialogboksen boksen initialisering flagg

Du kan bruke initialisering flagg til å endre virkemåten og utseendet til et felles dialogboksen. Initialisering flagg er verdiene du angir i flagg -medlem av strukturen som brukes til å opprette dialogboksen. Du kan bruke flaggene til å angi hvilke kontroller i dialogboksen motta startverdiene, å deaktivere valgte kontrollene, og endre området med verdier som brukeren kan angi med kontrollene. Du også bruke flaggene slik at kroken prosedyrer og egendefinerte maler for dialogboksene.

Du angir for eksempel verdien CF_EFFECTS i flaggene -medlem av CHOOSEFONT -strukturen til direkte dialogboksen Skrift for å vise et sett med kontroller. Disse kontrollene kan brukeren velge farge på den logiske skriften som om du vil bruke gjennomstreking og understreking effekter.

Flaggverdiene initialisering er unike for alle vanlige dialogbokser og er beskrevet i detalj med strukturene som tilsvarer dem.

Index