COLOROKSTRING

Dialogboksen en farge sender COLOROKSTRING registrerte meldingen til hook-prosedyre når brukeren velger en farge og klikker på OK -knappen. Bindingsprosedyren kan godta fargen og la dialogboksen for å lukke, eller avvise fargen og tvinge dialogboksen for å forbli åpen.

MessageID = RegisterWindowMessage(COLOROKSTRING);
wParam = 0;
lpcc = lParam (LPCHOOSECOLOR) 

Parametere

lpcc
Pekeren til en CHOOSECOLOR struktur. RgbResult -medlem av denne strukturen inneholder RGB-fargeverdien for den valgte fargen.

Returverdier

Hvis Bindingsprosedyren returnerer null, dialogboksen farge godtar den valgte fargen og lukker.

Hvis Bindingsprosedyren returnerer en ikke-nullverdi, dialogboksen farge avviser den valgte fargen og forblir åpen.

Merknader

Bindingsprosedyren må angi konstanten COLOROKSTRING i et kall til funksjonen RegisterWindowMessage vil ha identifikatoren for meldingen som er sendt av dialogboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.
Unicode:Definert som Unicode- og ANSI-meldinger.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, CHOOSECOLOR, RegisterWindowMessage

Index