IPrintDialogServices::GetCurrentPortName

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Et program ved hjelp av funksjonen PrintDlgEx kan kalle GetCurrentPortName -metoden for å hente navnet på gjeldende port.

() HRESULT GetCurrentPortName LPTSTRlpPortName,UINT* pcchSize);
 

Parametere

lpPortName
Pekeren til en buffer som mottar en null-terminert navnet på gjeldende port.
pcchSize
Pekeren til en UINT -variabel. For inndata angir variabelen størrelsen, i byte (ANSI-versjonen) eller 16-biters tegn (Unicode-versjon), på bufferen som parameteren lpPortName peker til. På en utdataene inneholder variabelen antall byte eller tegn, inkludert det nulltegnet, skrevet til bufferen.

Hvis størrelsen er null på innspill, funksjonen returnerer påkrevd bufferstørrelse (i byte eller tegn) i pcchSize , og bruker ikke lpPortName -buffer.

Returverdier

Hvis den er vellykket, er returverdien S_OK. Hvis det er ingen gjeldende port, returverdien er S_OK, verdien som returneres i pcchSize er null, og lpPortName -bufferen er uendret.

Hvis det oppstår en feil, er returverdien en COM-feilkode. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilhåndtering.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index