CDM_HIDECONTROL

CDM_HIDECONTROL meldingen skjuler den angitte kontrollen i en Explorer-stil Åpne dialogboksen eller Lagresom vanlig. Dialogboksen må være opprettet med flagget OFN_EXPLORER; Hvis meldingen ikke mislykkes .

CDM_HIDECONTROL
wParam = id (WPARAM); 
lParam = 0;
 
/ / tilsvarende makro
ugyldige CommDlg_OpenSave_HideControl (hdlg, id) 

Parametere

hdlg
Håndtak av felles boksen Dialogvindauget for å motta meldingen.
id
Identifikator for kontrollen du vil skjule.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index