Skriftdialogboksen

Dialogboksen Skrift lar brukeren velge attributter for en logisk skrift, for eksempel skrifttype, stil (fet, kursiv eller vanlig), punktstørrelsen, effekter (understreking, gjennomstreking, og tekstfargen), og en skript (eller tegnsettet).

Du kan opprette og vise en Skrift ved initialisering av en CHOOSEFONT struktur og sender strukturen til ChooseFont -funksjonen.

Den følgende illustrasjonen viser en vanlig Skrift -dialogboks.

Hvis brukeren klikker OK -knappen, ChooseFont returnerer SANN, og angir medlemmer av den LOGFONT -strukturen vises til i lpLogFont -medlem av CHOOSEFONT -strukturen. Du kan bruke LOGFONT -strukturen med de CreateFontIndirect -funksjon for å opprette en logisk skrift. ChooseFont angir også andre CHOOSEFONT -medlemmer for å angi brukerens valg.

Hvis brukeren avbryter dialogboksen Skrift eller det oppstår en feil, ChooseFont returnerer USANN og innholdet i LOGFONT -strukturen er ikke definert. Du kan fastslå årsaken til en feil ved hjelp av CommDlgExtendedError -funksjonen til å hente verdien utvidet feil.

Index