WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

Sende WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS-melding til en Skrift -dialogboksen til å angi visningsalternativene for dialogboksen.

WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS wParam = 0;                   / / ikke brukes, må være null lParam = lpcf (LPCHOOSEFONT); / / adresse av struct. med flagg data 

 

Parametere

lpcf
Pekeren til en CHOOSEFONT struktur som inneholder nye innstillingene i flagg -medlem.

Returverdier

Ingen returverdi.

Merknader

Funksjonen ChooseFont oppretter en Skrift -dialogboks, og bruker en CHOOSEFONT -strukturen til å angi de opprinnelige verdiene for flaggene -medlem. Bruk WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS-melding til å angi ulike verdier for medlemmet flagg , mens dialogboksen Skrift er åpen.

Vanligvis bør du sende meldingen WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS fra en CFHookProc hook-prosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, CFHookProc, ChooseFont, CHOOSEFONT

Index