CB_SETLOCALE

Et program sender en CB_SETLOCALE-melding til å angi gjeldende nasjonale innstillinger av kombinasjonsboksen. Hvis kombinasjonsboksen har stilen CBS_SORT og strenger er lagt til ved hjelp av CB_ADDSTRING, den nasjonale innstillingen i en kombinasjonsboks, påvirker hvordan elementer sorteres.

CB_SETLOCALE wParam = (WPARAM) (WORD) wLocaleID; / / locale identifier lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

wLocaleID
Verdien av wParam. Angir identifikatoren for nasjonale innstillinger for kombinasjonsboksen skal brukes til sortering når du legger til tekst.

Returverdier

Returverdien er tidligere identifikatoren for nasjonale innstillinger. Hvis wParam angir en nasjonal innstilling som ikke er installert på systemet, returverdien er CB_ERR og gjeldende nasjonale innstillinger combo-boksen er ikke endret.

Merknader

Bruke makroen MAKELCID til å lage en identifikator for nasjonale innstillinger og MAKELANGID makroen å konstruere en språkidentifikator. Språk-IDen består av en primær språkidentifikator og en Sidespråk-ID.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_ADDSTRING, CB_GETLOCALE, MAKELANGID, MAKELCID