CB_RESETCONTENT

Et program sender en CB_RESETCONTENT-melding for å fjerne alle elementer fra listeboksen og redigeringskontroll i en kombinasjonsboks.

CB_RESETCONTENT wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Denne meldingen returnerer alltid CB_OKAY.

Merknader

Hvis du oppretter kombinasjonsboksen med en eier trukket stil, men uten den CBS_HASSTRINGS stilen, eieren av kombinasjonsboksen mottar en WM_DELETEITEM melding for hvert element i kombinasjonsboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_DELETESTRING, WM_DELETEITEM

Index