Behandler programdefinert-meldinger

I eksemplet i å opprette en kombinasjonsboks verktøylinje SubClassProc sender programdefinert meldinger til vinduet verktøylinjen når brukeren trykker kategorien, esc, eller gå inn nøkkel i en kombinasjonsboks. WM_TAB-meldingen er sendt for tabulatortasten, WM_ESC meldingen for esc-tasten, og WM_ENTER meldingen for enter-tasten.

Eksemplet behandler meldingen WM_TAB ved å sette fokus til neste kombinasjonsboksen i verktøylinjen. Den behandler meldingen WM_ESC ved å sette fokus til hoveddisplayet søknad vindu.

Som svar på meldingen WM_ENTER, eksemplet, sikrer du at gjeldende utvalg for kombinasjonsboksen er gyldig, og deretter plasserer fokus i hovedprogramvinduet. Hvis kombinasjonsboksen inneholder ingen merket område, brukes i eksemplet CB_FINDSTRINGEXACT meldingen til å søke etter et listeelement som samsvarer med innholdet i utvalg-feltet. Hvis det finnes et treff, settes i eksemplet gjeldende valg; Ellers legges et nytt listeelement.

Index