CB_INSERTSTRING

Et program sender en CB_INSERTSTRING-melding for å sette inn en streng i listeboksen i en kombinasjonsboks. I motsetning til CB_ADDSTRING -meldingen CB_INSERTSTRING meldingen fører ikke til en liste med CBS_SORT-stil som skal sorteres.

CB_INSERTSTRING wParam = indeks (WPARAM);          / / vare index lParam = (LPARAM) (LPCTSTR) lpsz; / / adresse av strengen du vil sette inn 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeks av plasseringen der du vil sette inn strengen. Hvis denne parameteren er-1, legges strengen til slutten av listen.
lpsz
Verdien av lParam. Pekeren til den null-avbrutte strengen som skal settes inn. Hvis du oppretter kombinasjonsboksen med en eier trukket stil, men uten den CBS_HASSTRINGS stilen, lagres verdien for parameteren lpsz snarere enn strengen ville den ellers henvise til.

Returverdier

Returverdien er indeksen for plasseringen der strengen ble satt inn. Hvis det oppstår en feil, er verdien som returneres CB_ERR. Hvis det er ikke nok plass til å lagre den nye strengen, er det CB_ERRSPACE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_ADDSTRING, CB_DIR

Index