CBN_EDITUPDATE

Varslingsmelding CBN_EDITUPDATE sendes når Rediger kontroll-delen av en kombinasjonsboks er i ferd med å vise endrede teksten. Denne varslingsmelding sendes når kontrollen har formatert teksten, men før det viser teksten. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

CBN_EDITUPDATE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

Hvis kombinasjonsboksen har stilen CBS_DROPDOWNLIST, oppstår ikke dette varslingsmelding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_EDITCHANGE, WM_COMMAND