CB_SHOWDROPDOWN

Et program sender en CB_SHOWDROPDOWN-melding for å vise eller skjule listen i en kombinasjonsboks som har stilen CBS_DROPDOWN eller CBS_DROPDOWNLIST.

CB_SHOWDROPDOWN wParam = (WPARAM) (BOOL) fShow;   / / Vis/Skjul flagge lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

fShow
Verdien av wParam. Angir om boksen rullegardinlisten skal vises eller skjules. Verdien TRUE viser listen; verdien FALSE skjuler det.

Returverdier

Returverdien er alltid sant.

Merknader

Denne meldingen har ingen innvirkning på en kombinasjonsboks som er opprettet med CBS_SIMPLE-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETDROPPEDSTATE

Index