Behandling av WM_CREATE-melding

Eksempelet i å opprette en kombinasjonsboks verktøylinje behandler meldingen WM_CREATE å opprette to kombinasjonsbokskontroller som underordnede vinduer. Det deretter underklasser Rediger kontroller (utvalg felt) i hver kombinasjonsboks fordi de får tegnet inngang for enkel og miste-ned kombinasjonsboksen. Programmet får referanse til hver edit-kontrollen ved hjelp av ChildWindowFromPoint -funksjonen.

Til underklasse redigeringskontrollene, programmet kaller funksjonen SetWindowLong , erstatte adressen til vindusprosedyre klasse med adressen til den programdefinert SubClassProc funksjon. Adressen til den opprinnelige vindusprosedyre er lagret i den globale variabelen lpfnEditWndProc.

SubClassProcfanger opp kategorien, esc, og angi nøkler og varsler vinduet verktøylinjen ved å sende programdefinert meldinger (WM_TAB, WM_ESC og WM_ENTER). SubClassProcbruker CallWindowProc -funksjonen for å sende de fleste meldinger til den opprinnelige vindusprosedyre, lpfnEditWndProc.

Index