Kombinasjonsliste

En liste er delen av en kombinasjonsboks som viser elementer som en bruker kan velge. Vanligvis initialiserer et program innholdet i listen når det oppretter en kombinasjonsboks. Noen listeelement som er valgt av brukeren er det merkte området. Enkel og miste-ned kombinasjonsbokser, brukeren kan skrive inn i utvalg-feltet i stedet for å velge et listeelement. I disse tilfellene er det ingen gjeldende utvalg. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjeldende utvalg.

Index