CB_GETLBTEXT

Et program sender en melding med CB_GETLBTEXT til å hente en streng fra listen over en kombinasjonsboks.

CB_GETLBTEXT wParam = indeks (WPARAM);                / / vare index lParam = (LPARAM) (LPCSTR) lpszBuffer;  / / adresse av buffer 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for strengen som skal hente.
lpszBuffer
Verdien av lParam. Pekeren til bufferen som mottar strengen. Bufferen må ha nok plass til strengen og en nulltegnet. Du kan sende en CB_GETLBTEXTLEN melding før du CB_GETLBTEXT meldingen til å hente lengden, i byte, på strengen.

Returverdier

Returverdien er lengden på strengen, i byte, unntatt nulltegnet. Hvis index -parameteren ikke angir en gyldig indeks, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Hvis du oppretter kombinasjonsboksen med en eier trukket stil, men uten den CBS_HASSTRINGS stilen, bufferen koblingen leder til parameteren lpszBuffer av meldingen mottar den 32-biters verdien som er knyttet til varen (varedata).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETLBTEXTLEN

Index