CB_GETITEMHEIGHT

Et program sender en CB_GETITEMHEIGHT-melding til å fastslå høyden på listeelementer eller valgfeltet i en kombinasjonsboks.

CB_GETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);  / / vare index lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir combo boksen komponenten høyden er som skal hentes.

Denne parameteren må være –1 for å hente høyden på valgfeltet. Det må være null for å hente høyden av listeelementer, med mindre kombinasjonsboksen har stilen CBS_OWNERDRAWVARIABLE. I så fall er index -parameteren nullbasert indeksen for et bestemt listeelement.

Returverdier

Returverdien er høyden, i piksler for listeelementer i en kombinasjonsboks. Hvis kombinasjonsboksen har stilen CBS_OWNERDRAWVARIABLE, er det er høyden av varen som er angitt av parameteren index . Hvis indeks er –1, er returverdien høyden av Rediger-kontroll (eller statisk tekst) del av kombinasjonsboksen. Hvis det oppstår en feil, er returverdien CB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETITEMHEIGHT, WM_MEASUREITEM

Index