CB_SETCURSEL

Et program sender en CB_SETCURSEL-melding for å velge en streng i listen i en kombinasjonsboks. Hvis det er nødvendig, ruller strengen i listen inn i visningen. Teksten i redigeringskontrollen av kombinasjonsboksen endres for å gjenspeile den nye markeringen, og eventuelle tidligere utvalg i listen er fjernet.

 CB_SETCURSEL wParam = indeks (WPARAM);  / / vare index lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for strengen å velge. Hvis index -parameteren er-1, fjernes alle gjeldende valg i listen og redigeringskontrollen er fjernet.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien indeksen for elementet som er valgt. Hvis indeks er større enn antall elementer i listen, eller hvis indeks er satt til 1, returverdien er CB_ERR, og valget er fjernet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_FINDSTRING, CB_GETCURSEL, CB_SELECTSTRING