CB_GETITEMDATA

Et program sender en CB_GETITEMDATA-melding til en kombinasjonsboks til å hente programdefinert 32-biters verdien forbundet med den angitte varen i kombinasjonsboksen.

CB_GETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);  / / vare index lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for varen.

Returverdier

Returverdien er 32-biters verdien knyttet til varen. Hvis det oppstår en feil, er det CB_ERR.

Hvis elementet i en eier trukket kombinasjonsboks opprettet uten den CBS_HASSTRINGS stilen, er returverdien 32-biters verdien i lParam -parameteren for CB_ADDSTRING eller CB_INSERTSTRING meldingen lagt elementet til kombinasjonsboksen. Hvis stilen for CBS_HASSTRINGS ikke var brukes, er verdien som returneres lParam -parameteren i en CB_SETITEMDATA-melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, CB_SETITEMDATA

Index